Grenzen aan de impact

In het tijdschrift dat we samen maakten ter afsluiting van het Leeratelier West (een NRO-OMO project) schreef ik een artikel over op welke manier de (deelnemers aan deze) professionele leergemeenschap impact hadden binnen hun scholen. Hierbij de link naar dat artikel.

Het hele tijdschrift is hier te vinden.

Reactie op Amber: een ruwe schets voor lerarenopleiding

Alweer ruime tijd geleden schreef Amber Walraven een blog over de lerarenopleidingen. Dat was een uitnodiging om de discussie te starten. Ik tweette dat ik nog zou reageren. Bij deze.

Het citaat uit het stuk van staatsecretaris Dekker dat mij in het bijzonder aanzette tot schrijven was:

“Als scholen nieuwe vakken ontwerpen of multidisciplinair werken, is het onduidelijk met welke diploma’s een leraar bevoegd is voor dat vak, omdat deze (nog) niet op de getuigschriften van lerarenopleidingen vermeld worden.“

Lees verder

Personal academic narrative

Following the process of my practitioner research, I will share my thoughts, , theoretical framing, methodological choices, analyses and hopefully my final conclusions in a narrative on this blog. Simply because research is for sharing and a narrative might inspire more than reporting ‘objectively’. Moreover, I ‘d especially like to share my personal but academic perspective on things along the way. That’s something very different than claiming whatever my research will show. Obviously I will elaborate on that in later posts. Lees verder