All publications

All publications, ordered by year.

Kools, Q., Schaik, M., & Struik, J. (2019). Van strakke structuur naar vrijheid in vorm: een nieuwe aanpak voor het bacheloronderzoek binnen Fontys lerarenopleiding Tilburg. Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 40(1), 67–74. Cite
Van Schaik, M. (2018, December 11). Van object naar subject. Retrieved December 10, 2018, from http://centrumtoptechniek.nl/van-object-naar-subject/#more-780 Cite
Van Schaik, M. (2018, October 12). Webinar hybride onderwijs: hoe dan!? Retrieved December 10, 2018, from http://centrumtoptechniek.nl/?p=786&preview=true Cite
Schaik, M. (2018, October). Vygotskij voor het VO [professional blog]. Retrieved October 22, 2018, from https://meesteronderwijsinzicht.nl/vygotskij-voor-het-vo/ Cite
Van Schaik, M., M. (2018, April 17). Op zoek naar objecten. Retrieved December 10, 2018, from http://centrumtoptechniek.nl/op-zoek-naar-objecten/#more-694 Cite
Van Schaik, M. (2018, March 26). Ontwikkelingsgericht onderwijs ontwikkelen. Retrieved March 28, 2018, from http://centrumtoptechniek.nl/ontwikkelingsgericht-onderwijs-ontwikkelen/ Cite
Schaik, M. (2018). Grenzen aan de impact. Bij de Les. Een Grote Stap Voor Ons En Kleine Stap Voor de Leerlingen (Tijdschrift Ter Afronding van Het Leeratelier), 24–27. Retrieved from https://www.dropbox.com/s/0fjwfdk4mdb5rjf/grenzenaandeimpact%20kopie.pdf?dl=0 Cite
Kools, Q., & Van Schaik, M. (2017). Encouraging student teachers to study their own practice.EAPRIL Abstract Case study. Presented at the EAPRIL, Hämeenlinna. Cite
Van Schaik, M. (2017). Let the video be your guide.Paper for symposium How does learning look? Critical reflection on visual data of classroom activities. Presented at the 5th ISCAR congress, Québec. Cite
Van de Sande, R., & Van Schaik, M. (2017). ’Design As Research (DARe):Wat kunnen architecten ons leren over (opleiden voor) het leraarschap? Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 38(4), 59–68. Retrieved from http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2017/12/38_4_06Sande_Schaik.pdf Cite Download
Van Schaik, M. (2016). Change from within (or not). Agency in a change lab pilot. Presented at the EARLI SIG 10, 21 and 25 joint conferenc Strengthening teacher agency, Tartu: EARLI. Cite
Verduyn, E., Manuel, K., Van Schaik, M., & Verhaar, K. (2016). Epiloog: de social work professional in ontwikkeling. In K. Verhaar, M. Berk, & J. Van den Bergh (Eds.), A new cup of T – social work in innovation (pp. 222–236). Hilversum: Concept Uitgeefgroep. Cite
Van Schaik, M. (2015). Developmental teacher education: prolepsis in a process of double stimulation. In Education the generation of tomorrow. Luxembourg: EAPRIL. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3602.5687 Cite
Van Schaik, M., & Molter, J. A. (2015). OGO in het VMBO: maatwerk door betekenis. In Samen nieuwsgierig. ’s-Hertogenbosch: Onderwijscooperatie. Retrieved from https://www.onderwijscooperatie.nl/activiteiten/status-en-imago/lerarencongres/programma-2/vo/ Cite
Van Schaik, M., & Vos, M. (2015). Tussen ideaal en werklijkheid. In R. Kneyber & J. Evers (Eds.), Het Alternatief II. De ladder naar autonomie (pp. 103–115). Culemborg: Uitgeverij Phronese. Cite
Van Schaik, M., & Molter, J. A. (2015). Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo. Een derde weg naar betekenisvol onderwijs. Van 12 Tot 18, 25(5), 8–10. Cite
Van Schaik, M. (2014, May 5). Zotheid der lof [blog]. Retrieved May 6, 2014, from http://www.mvanmartijn.eu/zotheid-der-lof/ Cite
Schaik, M. (2014, February 12). Van ontwerptekeningen in de praktijk naar inzicht in bètaconcepten. Retrieved December 1, 2014, from http://www.ecent.nl/artikel/2802/Van%20ontwerptekeningen%20in%20de%20praktijk%20naar%20inzicht%20in%20b%C3%A8taconcepten/view.do Cite
Schaap, H., Van Schaik, M., & De Bruijn, E. (2014). Studenten leren recontextualiseren in het beroepsonderwijs; de rol van tekeningen en beroepsdilemma’s. Pedagogische Studiën, 91(1), 24–38. Cite
Van Schaik, M. (2014). Ipadonderwijs in de praktijk: niet vernieuwend, wel kansrijk. Pedagogiek in Praktijk, 20(77), 40–43. Cite
Van Schaik, M., Terwel, J., & Van Oers, B. (2014). Representations in simulated workplaces. International Journal of Technology and Design Education, 24, 391–417. https://doi.org/10.1007/s10798-014-9261-4 Cite
Van Schaik, M., & Van der Veen, C. (2013, December 16). Meten of echt kijken? Stellingen voor een voortdurende onderwijspedagogische discussie over onderwijsopbrengsten. Retrieved December 17, 2013, from http://hetkind.org/2013/12/17/discussiestuk-opbrengstgericht-werken-natuurlijk-maar-ga-je-dan-meten-of-echt-kijken/ Cite
Van Schaik, M. (2013). Integration of academic and vocational disciplines in simulated practice. In Education and Poverty: Theory, Research, Policy and Praxis. San Francisco: AERA. https://doi.org/10.13140/2.1.1286.7526 Cite
Van Schaik, M., & Wilshaus, R. (2013, February 6). Leer niet voor de toets. Folia, (19), 17. Retrieved from http://www.mvanmartijn.eu/leer-niet-voor-de-toets/ Cite
Van Schaik, M. (2013). Wat doen “goede” vmbo-docenten goed? Inzichten uit onderzoek. Presented at the Het vmbo dichterbij. 4e Jaarcongres, Ede: Logacom. Retrieved from www.vmbodichterbij.nl Cite
Van Schaik, M., Van de Laarschot, R., Van den Berg, & Hoogeveen, Y. (2013). Met Pabo in het vmbo. In Vakkundig meesterschap, meesterlijk vakmanschap. Groningen. Cite
Van den Engel, H., & Van Schaik, M. (2013). De school als community of practice. NCOI. Retrieved from http://www.ncoi-onderzoeksinstituut.nl/getattachment/7ed92b42-cf69-409d-af18-ec7da0516e91/Onderzoeksthema-Effectief-en-adaptief-onderwijs Cite Download
Van Schaik, M. (2013). De aantrekkingkracht van onderwijsmythes. Pedagogiek in Praktijk, (74). Retrieved from http://www.pedagogiek.nu/de-aantrekkingskracht-van-onderwijsmythes/1025221 Cite
Van Schaik, M. (2013). Hetvmbodichterbij - ORD2013_sympVMBO_mvs.pdf. Presented at the Onderwijs Research Dagen, Brussel: VOR/VFO. Retrieved from http://www.mvanmartijn.eu/wp-content/uploads/2013/06/ORD2013_sympVMBO_mvs.pdf Cite Download
Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. (pp. 161–181). Amsterdam: SWP uitgeverij. Cite
Koopman, M., & Schaik, M. (2013). Kennis van betekenis voor vmbo-leerlingen. In J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. (pp. 137–158). Amsterdam: SWP uitgeverij. Retrieved from https://www.dropbox.com/s/6ry0zfxwd9fsms6/H6_VanSChaik_Koopman_vmbo%20dichtbij%20%282e%20pr%29.pdf Cite
Van Schaik, M. (2013). Wat doen (goede) vmbo- docenten goed? Wat werkt volgens onderzoek. In J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. (pp. 21–33). Amsterdam: SWP uitgeverij. Retrieved from https://dl.dropboxusercontent.com/u/6554785/H1_Vanschaik_Vmbovandichtbij_pub.pdf Cite
Van der Waals, J. K., & Van Schaik, M. (Eds.). (2013). Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. Amsterdam: SWP uitgeverij. Cite
Van Schaik, M., & Koerhuis, M.-J. C. (2012). Kansen voor paboafgestudeerden en hbo-pedagogen in het vmbo. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Cite
Van Schaik, M., & Schaap, H. (2012). Kennis leren zien in een krachtige leeromgeving in het beroepsonderwijs [Learning to see knowledge in a powerfull learning environment in vocational education]. Presented at the Onderwijs research dagen 2012, Wageningen: VOR/VFO. Cite
Van Schaik, M. (2012). De hersens kraken in het vmbo. Presented at the Praktisch VMBO. 3e nationaal VMBO congres, Ede: Logacom. Cite
Van Schaik, M. (2012). Het beslissende boek: beknopte theoretische pedagogiek. Pedagogiek in Praktijk, (65), 23–25. Retrieved from https://www.mvanmartijn.eu/langeveld/ ‎ Cite
Van Schaik, M. (2012). De complexiteit van het beroep van leraar. Pedagogiek in Praktijk, (66). Retrieved from http://www.pedagogiek.nu/de-complexiteit-van-het-beroep-van-leraar/1024430 Cite
Van Schaik, M. (2012). Niet pieken maar plannen. Folia Magazine, (3), 20–21. Retrieved from http://www.mvanmartijn.eu/onderwijspiekbelasting/ Cite
Geensen, M., & Van Schaik, M. (2012). Pendelen tussen stagepraktijk en theorie. Zone. Tijdschrift Voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, 11(3), 12–14. Cite
Van Schaik, M., Terwel, J., & Van Oers, B. (2011). Learning and modelling in prevocational education. A Report of a Design-Based Research Project. In Developing learning within and across disciplines: evidence from research and practice. Rome: University Sapienza of Rome. Cite
Van Schaik, M., Terwel, J., & Van Oers, B. (2011). Modelling across the disciplines in simulated workplaces in schools. In Developing learning within and across disciplines: evidence from research and practice (pp. 364–378). Antwerp: University of Antwerp. https://doi.org/10.13140/2.1.4645.4725 Cite
Van Schaik, M. (2011, June). Overbrug het oude en het nieuwe leren. Van 12 Tot 18, 10(6), 50–51. Retrieved from http://www.hetvmbowerkt.nl/Brug%20tussen%20theorieprakijk_LR_VTTA_nr6_web-4.pdf%20-%20Adobe%20Acrobat%20Professional.pdf Cite
Van Schaik, M., & Wilshaus, R. (2011). Onderzoekend leren van studenten onderzoeken. In Het glazen huis. Noordwijkerhout. Cite
Van Schaik, M. (2011). “Wat hebbie er nog aan dan?” Meer leren uit de praktijk van het vmbo. Pedagogiek in Praktijk, 17(2), 20–24. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/216022167_Wat_hebbie_er_nog_aan_dan_Meer_leren_uit_de_praktijk_van_het_vmbo Cite
Van Schaik, M. (2011). John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Pedagogiek in Praktijk, (61). Retrieved from http://www.pedagogiek.nu/het-is-allemaal-al-eens-gezegd-door-dewey/1024083 Cite
Van Schaik, M. (2011). Over herinneringen en dromen. In Via Juvenaat (pp. 68–69). Bergen op Zoom: Gymnasium Juvenaat. Retrieved from http://www.mvanmartijn.eu/wp-admin/post.php?post=239&action=edit Cite
Dumasy, E., & Van Schaik, M. (2011). 10 minutengesprekken: panacee of pedagogisch onding? Pedagogiek in Praktijk, 17(62). Cite
Van Schaik, M., van Oers, B., & Terwel, J. (2011). Towards a knowledge-rich learning environment in preparatory secondary education. British Educational Research Journal, 37(1), 61–81. https://doi.org/10.1080/01411920903420008 Cite
Van Schaik, M., Terwel, J., & Van Oers, B. (2010). Modelleren in het VMBO. Presented at the Onderwijs research dagen, Enschede. Cite