Zomaar wat vragen

Zomaar wat vragen waar ik regelmatig mee worstel en waarvoor ik nog geen antwoorden heb. Ze zijn eenvoudig te stellen. Maar vaak wordt dat niet gedaan. Zeker in het debat over kennis en vaardigheden niet. Ik zie namelijk nauwelijks onderscheid tussen die twee. Immers, bestaan er vaardigheden zonder kennis? Is kennis niet een afgeleide van kennen en ligt er dus niet een activiteit aan de basis van kennis? Is kennis iets verhevens, universeels, of iets persoonlijks? En in zgn. collaborative knowledge buidling, wie bouwt dan wat?

 

Vaak wordt de <a href="http://projects.coe accutane capsules online.uga.edu/epltt/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy”>Taxonomie van Bloom van stal gehaald. Ik kan daar weinig mee. Het is hooguit een handige tool om een curriculum te checken op voldoende varieteit. Dan past de invulling van Bereiter en Scardamelia (2005) mij beter. Daar gaat het over de manier waarop kennis gebruikt wordt. Niet over het ‘niveau’  van kennis.

In het begin van mijn promotie gebruikte ik de indeling van Guile & Young (2003) die kennis ook indeelden afhankelijk van het gebruik en hoe expliciet het was. Dat helpt echter niet om te bergijpen wat kennis is. Is het iets verhevens, kan wel niet-expliciet zijn? Is het niet bijna hetzelfde als taal? Bestaat kennis zonder taal? En zo kom ik dan toch weer uit bij de cultuurhistorische traditie die taal als een cruciale tool in het leren ziet. En dus past het ook om Vygotskij’s interpretatie van kennis nog maar eens te bekijken. Hoewel ik dan weer niet weet wat dat zou betekenen voor leren en onderwijs.

 “The very nature of knowledge is a (process of a) activity,

mankind’s battle for the mastery of nature” (Vygotskij, 1997, p. 200)

Referenties:

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (2005). Beyond Bloom’s Taxonomy: Rethinking Knowledge for the Knowledge Age. In: M. Fullan (Ed.), Fundamental Change (pp. 5-22). Springer Netherlands. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-4454-2_2

Forehand, M. (n.d.). Bloom’s Taxonomy – Emerging Perspectives on Learning, Teaching and Technology. Bloom’s taxonomy. Retrieved February 25, 2011, from http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy

Vygotsky, L. S. (1997). Educational psychology. Boca Ratou, FL: St. Lucie Press.