Overbrug het oude en het nieuwe leren

In het vmbo sector techniek worden al vaak ‘echte’ producten gemaakt. Dat soort opdrachten motiveren de leerlingen en ze leren er praktische vaardigheden. Uit een promotieonderzoek bleek dat er uit praktische opdrachten ook meer geleerd kan worden dan alleen maar vaardigheden. Voorwaarde is wel dat de leerlingen dan zelf ontwerpen, de docenten de koppeling naar theorie kunnen leggen en de opdracht uitdagend is.

Lees het artikel verder in het juni nummer van Van twaalf tot achtien
Of kijk op hetvmbowerkt.nl
Veel scholen zijn op zoek naar de juiste balans tussen het motiveren van leerlingen met ‘echte’ praktische opdrachten en het bijbrengen van kennis. Tussen 2005 en 2010 is er door de Vrije Universiteit een promotieonderzoek gedaan op technische vmbo’s. Dat heeft geresulteerd in een proefschrift* en een praktisch boekje**. Hieronder worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen besproken.

De vraag die met het onderzoek beantwoord moest worden was: hoe leren leerlingen in de afdelingen techniek uit praktische opdrachten meer dan alleen vaardigheden? Kort gezegd was de hypothese: de leraar moet de leerlingen duidelijk wat ze er bijvoorbeeld aan hebben om de natuurkunde achter het verzet van een fiets te leren gebruiken voor het meteen goed ontwerpen van de overbrenging van een fiets. Of dat ze niet zoals Sander, een leerling uit het onderzoek, zich afvragen: ‘Wat hebbie daar nou nog aan dan?’ Sander moet zelf kunnen zien dat de natuurkunde bijvoorbeeld modellen en denkstrategieën biedt die praktisch van nut kunnen zijn.

Kijk ook op hetvmbowerkt.nl