Practitioner and researcher: a new journey back to base

1b346b63f31e1f9cb541e36cb87779cc_viewThis school year I will start as a teacher physical education again at a school for prevocational education (VMBO) close to where I live. It was about six years ago that I got rid of my  whistle, and the indoor shoes I once used weekly have become so dry that they are dangerous to use playing tag. Two months ago there was an p.e. opportunity at a school near me, with a doable schedule. I applied and got the job. So I am back to where I started, or am I? Lees verder

Biesta & Langeveld: virtuoos tussen omgang en opvoeding

Na drie inspirerende sessies en een gesprek met Gert Biesta naar aanleiding van Het prachtige risico van onderwijs (met dank aan @woutersanderse), kan ik het niet laten eerdere gedachten die ik had (en opschreef) in een nieuw perspectief te plaatsen. Het gaat om hoe ik Langevelds Beknopte theoretische pedagogiek herinner; wat ik ooit van de SBL competenties vond in het kader van een paper voor het bijvak Thema’s uit de filosofie van opvoeding en onderwijs aan de VU; en tot slot hoe ik het studiehuis ooit ervoer.

Hieronder citaten uit die stukken met vervolgens het nieuwe perspectief dat ik erop heb. Het toont ook dat het onderwijsdiscours niet heel veel van onderwerp en focus verandert (uiteindelijk gaat het telkens om hoe en waartoe), zelfs de argumenten blijven deels hetzelfde, maar de standpunten worden genuanceerder en de beoogde uitkomsten zijn anders. Daar waar het eerder meer de principes achter de  vorm en aanpak leek te gaan (voor-tegen), gaat het nu over effectiviteit (evidence based/informed based), uitkomsten (opbrengstgericht werken) en de toekomst (21st century skills) …. en de ruimte voor de docent daarbij (agency/virtuositeit).
Lees verder