Auteursarchief: mvanmartijn

Reactie op Amber: een ruwe schets voor lerarenopleiding

Alweer ruime tijd geleden schreef Amber Walraven een blog over de lerarenopleidingen. Dat was een uitnodiging om de discussie te starten. Ik tweette dat ik nog zou reageren. Bij deze.

Het citaat uit het stuk van staatsecretaris Dekker dat mij in het bijzonder aanzette tot schrijven was:

“Als scholen nieuwe vakken ontwerpen of multidisciplinair werken, is het onduidelijk met welke diploma’s een leraar bevoegd is voor dat vak, omdat deze (nog) niet op de getuigschriften van lerarenopleidingen vermeld worden.“

Lees verder

Practitioner and researcher: a new journey back to base

1b346b63f31e1f9cb541e36cb87779cc_viewThis school year I will start as a teacher physical education again at a school for prevocational education (VMBO) close to where I live. It was about six years ago that I got rid of my  whistle, and the indoor shoes I once used weekly have become so dry that they are dangerous to use playing tag. Two months ago there was an p.e. opportunity at a school near me, with a doable schedule. I applied and got the job. So I am back to where I started, or am I? Lees verder